Tranh đồng chữ "Tâm" đơn giản mà thành tâm

Giới thiệu về bức tranh đồng chữ "Tâm" thì thiết kế rất đơn giản.Nhưng đó cũng là ngụ ý của các nghệ nhân làng nghề Đồng Xâm.

Chữ "Tâm" ở giữa bao quanh là hình tròn, bốn góc là hoa văn,khung cũng khắc hoa văn.Nhìn rất đơn giản thế nhưng nghệ nhân cố ý làm thế là vì chữ "Tâm" vốn bình dị và đơn giản.Tâm của một con người hoàn hảo nhất là lúc bình lặng.

Nói về ý nghĩa của chữ "Tâm" thì :

" Thiện căn ở tại lòng ta

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài"

"Tâm" được xem là một trong những phạm trù quan trọng, cơ bản của Phật giáo. Có thể khái quát thành 6 cấp độ về "Tâm" Phật giáo như sau:

1. "Tâm" là trái tim bằng xương, bằng thịt (Phật giáo không để ý đến nghĩa này);

2. "Tâm" là thức và theo nghĩa đó, nó chính là ý thông thường của con người;

3. Không chỉ là ý thức, "Tâm" còn là toàn bộ thế giới bên trong, cái chủ quan, tâm hồn, tình cảm, ý đồ, tinh thần, tâm lý. "Tâm" không chỉ là lý mà còn là tình. Cái "Tâm" này chính là "manas";

4. Ở góc độ "Tâm" là thức thứ tám, thì nó bao gồm cả tiềm thức,

5. "Tâm" còn là tổng hợp của tất cả cái "Tâm" theo nghĩa thứ hai, thứ ba, thứ tư;

6. Trong phật giáo, "Tâm" còn là bản thể vũ trụ, đó chính tâm thể, chân tâm.

Khi vào Việt Nam, hầu hết nghĩa của chữ "Tâm" vẫn được giữ lại. Vốn có cảm tình và ưa chuộng đạo Phật, nên người Việt Nam rất đề cao chữ "Tâm".

Không phải ngẫu nhiên trong cuộc sống, người ta luôn khuyên nhau, hay câu cửa miệng của mọi người khi thấy người khác lo lắng thì nói hãy "Yên tâm", "an tâm".Bức tranh đồng chữ "Tâm" còn là sự kết hợp của "Đồng" và "Tâm" thành "Đồng tâm".

Nhận xét